• Swift 3 JSON

  iOS 10 ile beraber gelen Swift 3 bazı değişiklere sahip. Swift 2.3 de kullandığımız JSON kodlaması Swift 3.0 convert ettiğimizde hata verecektir.

  Bu yazımda size Swift 3.0 JSON veri okumayı anlatacağım.

  Aşağıdaki JSON verisini kullanacağız.

  ekran-resmi-2016-09-23-16-15-28

  KODLAMA :


  let requestURL: NSURL = NSURL(string: "http://www.learnswiftonline.com/Samples/subway.json")!
  let urlRequest: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: requestURL as URL)
  let session = URLSession.shared
  let task = session.dataTask(with: urlRequest as URLRequest) {
  (data, response, error) -> Void in

  let httpResponse = response as! HTTPURLResponse
  let statusCode = httpResponse.statusCode

  if (statusCode == 200) {
  print(“Everyone is fine, file downloaded successfully.”)

  do{

  let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options:.allowFragments) as! [String:AnyObject]

  if let stations = json[“stations”] as? [[String: AnyObject]] {

  for station in stations {

  if let name = station[“stationName”] as? String {

  if let year = station[“buildYear”] as? String {
  print(name,year)
  }

  }
  }

  }

  }catch {
  print(“Error with Json: \(error)”)
  }

  }
  }

  task.resume()

   

  Categories: iOS Programlama

  Etiketler: , , , , ,

  Bir cevap yazın