• OpenGL’in Visual Studio 2012 ye kurulumu

  OpenGL en iyi grafik kütüphanelerinden biridir. Visual Studio 2012 kullananlar için OpenGL kütüphanesini nasıl çalıştırabileceklerini anlatacağım.

  Öncelikle Buradan OpenGL kaynak dosyalarını indirmeniz gerekiyor. OpenGL indir

  Daha sonra programfiles tan visual studio’yu açıyoruz. Onun içinde VC adlı klasörü açıyoruz. Sonra include adlı dosyayı açıyoruz. Yeni bir GL adında klasör oluşturuyoruz.

  İndirdiğimiz dosya içinde ki glut.h dosyasını GL içine atıyoruz. Daha sonra yine VC içinde ki lib klasörüne glut32.lib dosyasını atıyoruz. Şimdi ise glut32.dll dosyasını ise Windows/system32 klasörü içerisine atıyoruz. Fakat bilgisayarınız 64 Bit ise “C:\Windows\SysWOW64\” bu adrese atacaksınız.

  İnternetten Bulduğum Örnek kodu deneyebilirsiniz.

  #include <stdio.h>
  
  #ifdef _WIN32
  #include <windows.h>
  #endif
  
  #ifdef __APPLE__
  #include <GLUT/glut.h>
  #else
  #include <GL/glut.h>
  #endif
  
  GLfloat angleInDegrees = 0.f;
  GLfloat angleSpeed = 50.f;
  int updatePeriodInMilliseconds = 10;
  
  // Initialize OpenGL state
  void init() {
  	printf("Initializing\n");
  	glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
  
  	// Also set up the projection matrix if you like. 
  	// If you don't, x and y between -1 and 1 will be visible.
  }
  
  // This is called when the window needs to be drawn. 
  // You can force a redraw with glutPostRedisplay() 
  void renderScene() 
  {
  	printf("Window needs rendering\n");
  
  	// Clear Color and Depth Buffers
  	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  
  	glPushMatrix();
  
  	glLoadIdentity();
  	glRotatef(angleInDegrees, 0.f, 0.f, 1.f);
  
  	// Render your scene here, or call functions that render stuff
  	glBegin(GL_TRIANGLES);
  		glVertex3f(-0.5f, 0.f, 0.f);
  		glVertex3f(0.5f, 0.f, 0.f);
  		glVertex3f(0.f, 0.75f, 0.f);
  	glEnd();
  
  	glPopMatrix();
  
  	glutSwapBuffers();
  }
  
  // This is called when the window size is changed
  void changeSize(int w, int h) 
  {
  	printf("window size was changed\n");
  }
  
  // This is called around 100 times per second
  void updateScene(int value) 
  {
  	angleInDegrees += angleSpeed * (updatePeriodInMilliseconds * .001);
  
  	glutTimerFunc(updatePeriodInMilliseconds, updateScene, 0);
  	glutPostRedisplay();
  }
  
  // This is called when a regular key is pressed
  void processNormalKeys(unsigned char key, int x, int y) {
  	printf("A normal key was pressed\n");
  
  	switch(key) {
  	case '1':
  		printf("One was pressed\n");
  		break;
  	case 27:
  		printf("Escape was pressed\n");
  		exit(0);
  		break;
  	default:
  		break;
  	}
  }
  
  // This is called when a special key is pressed (arrows, f3, etc.)
  void processSpecialKeys(int key, int x, int y) {
  	printf("A special key was pressed\n");	
  	switch(key) {
  	case GLUT_KEY_DOWN:
  		printf("Down was pressed\n");
  		break;
  	case GLUT_KEY_F1:
  		printf("F1 was pressed\n");
  		break;
  	default:
  		break;
  	}
  }
  
  int main(int argc, char **argv) {
  	// init GLUT and create window
  	glutInit(&argc, argv); // don't remove this line
  	glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA);
  	glutInitWindowPosition(100, 100);
  	glutInitWindowSize(400, 400);
  	glutCreateWindow("GLUT Window");
  
  	init(); // Initialize OpenGL state in this
  
  	// register callbacks
  	// you can remove the ones that you don't need and add other ones here 
  	// you do these here once and forget about glut
  	// glut will call them when they are needed
  	glutDisplayFunc(renderScene);
  	glutReshapeFunc(changeSize);
  	glutTimerFunc(updatePeriodInMilliseconds, updateScene, 0);
  	glutKeyboardFunc(processNormalKeys);
  	glutSpecialFunc(processSpecialKeys);
  
  	// enter GLUT event processing cycle. you no more have control. glut does.
  	glutMainLoop();
  
  	return 0;
  }

  Categories: Genel

  Etiketler: , , ,

  One thought on “OpenGL’in Visual Studio 2012 ye kurulumu

  Bir cevap yazın