• Java’da Metotları Aşırı Yüklemek

  Java’da, parametre deklarasyonları farklı olmak şartıyla, aynı sınıf içinde aynı adı paylaşan iki veya daha fazla metot tanımlanabilir. Bu durum metoda aşırı yüklenmiş (overloaded) metot, yapılan işleme de metodun aşırı yüklenmesi (method overloading) adı verilir.

  Örnek Kod:

  class OverloadDemo{
      void test( ){
          System.out.println(“No Parameters”);
      }

      void test(int a){
      System.out.println(“a: “+a);

  }
      void test(int a, int b){
      System.out.println(“a and b: “+a+” ” + b);

  }
      double test(double a) {
          System.out.println(” double a :” + a);
          return a*a;
      }

  }
  public class Alfa {
      /**
       * @param args the command line arguments
       */
      public static void main(String[] args) {
          OverloadDemo ob = new OverloadDemo();
      double result;
      
      ob.test();
      ob.test(20);
      ob.test(20, 30);
      result=ob.test(135.98);
          System.out.println(“Result of ob.test(135.98):” + result);
      }
  }

   

  ÇIKTI::::

  run:
  No Parameters
  a: 20
  a and b: 20 30
   double a :135.98
  Result of ob.test(135.98):18490.5604
  BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

  Categories: Java

  Etiketler: , ,

  Bir cevap yazın