• drawpoly fonksiyonu graphics.h

  Drawpoly fonksiyonu üçgen, dikdörtgen, beşgen, altıgen vb yani çokgenler çizmek için kullanılır

  void drawpoly( int num, int *polypoints );

  Aşağıdaki örnekle daha iyi anlayabilirsiniz:

  Örnek Kod:::

  #include <graphics.h>

  #include <conio.h>

  main() {

  int gd=DETECT,gm,points[]={320,150,420,300,250,300,320,150};

  initgraph(&gd, &gm, “C:\\TC\\BGI”);

  drawpoly(4, points);  //çizim burda yapılmaktadır.

  getch();

  closegraph();

  return 0;

  }

   

  Categories: graphics.h kütüphanesi

  Bir cevap yazın