Java’da Metotları Aşırı Yüklemek

Java’da, parametre deklarasyonları farklı olmak şartıyla, aynı sınıf içinde aynı adı paylaşan iki veya daha fazla metot tanımlanabilir. Bu durum metoda aşırı yüklenmiş (overloaded) metot, yapılan işleme de metodun aşırı yüklenmesi (method overloading) adı verilir. Örnek Kod: class OverloadDemo{     void test( ){         System.out.println(“No Parameters”);     }     void test(int a){     System.out.println(“a: “+a); […]