Swift 3 JSON

iOS 10 ile beraber gelen Swift 3 bazı değişiklere sahip. Swift 2.3 de kullandığımız JSON kodlaması Swift 3.0 convert ettiğimizde hata verecektir. Bu yazımda size Swift 3.0 JSON veri okumayı anlatacağım. Aşağıdaki JSON verisini kullanacağız. KODLAMA : let requestURL: NSURL = NSURL(string: “http://www.learnswiftonline.com/Samples/subway.json”)! let urlRequest: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: requestURL as URL) let session = URLSession.shared […]